Przeglądy obiektów – Wrocław, Oława

Budynki podlegają działaniu czynników atmosferycznych oraz użytkowaniu przez ludzi. W związku z eksploatacją nieruchomości ich stan techniczny może się zmieniać. Niezależnie od sytuacji, w której pogorszenie się stanu technicznego budynku może mieć związek z działaniem celowym, czy też losowym w jego wyniku zagrożone bywa zdrowie i życie użytkujących go osób. Stan techniczny budynku jest określeniem wszystkich elementów, tworzących go w zakresie konstrukcji, instalacji oraz elementów wyposażenia, mających wpływ na jego trwałość. Nasza pracownia architektoniczna jest miejscem, w którym pracują doświadczeni specjaliści. To oni oferują szeroki zakres wsparcia procesu budowy oraz w późniejszej eksploatacji budynku. Zlecając okresowe przeglądy budynków naszym specjalistom nie musisz pamiętać o ich przeprowadzaniu. 

Przeglądy obiektów we Wrocławiu i w Oławie

Nasi pracownicy przemieszczają się w obrębie Dolnego Śląska, oferując kompleksowe działania, związane z doradztwem oraz obsługą formalną budów oraz nieruchomości. Niezbędne, coroczne kontrole stanu technicznego budynku, według PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) pozwalają ochronić mieszkańców i użytkowników przed destrukcyjnym wpływem anomalii pogodowych (ulewny deszcz, burza, wichura, gradobicie…) oraz przed skutkami eksploatacji, która wymaga regularnego sprawdzania stanu technicznego. Wymagane, okresowe kontrole stanu technicznego są w budynkach niezbędne w celu określenia sprawności działania oraz wtedy, gdy pojawia się konieczność ich udokumentowania na potrzeby ubezpieczyciela. Dopilnujemy, aby terminy przeglądów zostały zachowane, oferując sprawną, rzetelną obsługę inwestycji po zakończeniu budowy.

Coroczne przeglądy i przeglądy co 5 lat 

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków mogą odbywać się w odstępach rocznych lub pięcioletnich. Co roku kontroli należy poddać stan przewodów kominowych (wentylacyjnego, spalinowego, dymnego), stan techniczny budowli, w zakresie instalacji narażonej na wpływ czynników atmosferycznych (ciągłość instalacji odgromowej), instalacji gazowej oraz elementów, mających wpływ na ochronę środowiska. W odstępie pięcioletnim należy pamiętać o kontroli instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej, stan techniczny budynku, określając przydatność do użytkowania, a także jego stan estetyczny. Pracownicy naszej firmy zajmują się organizacją kontroli oraz przestrzeganiem wymaganych terminów na przeprowadzenie niezbędnych kontroli. Usługi świadczone są na terenie Wrocławia i Oławy oraz  na terenie województwa dolnośląskiego.