Adaptacja projektów typowych – Wrocław, Oława

Nasza pracownia ETKA-PROJEKT zlokalizowana we Wrocławiu i w Oławie cechuje się wieloletnim doświadczeniem w adaptacji projektów typowych, zarówno w przypadku domów jednorodzinnych jak i innych obiektów pod specjalne wymagania Inwestorów. Przywiązujemy ogromną wagę do estetyki oraz wysokiej funkcjonalności naszych projektów, dzięki czemu będziecie Państwo w stanie uzyskać rozwiązania, które w pełni usatysfakcjonują Wasze oczekiwania. 

Adaptacja projektów typowych – na czym polega?

Każdy projekt architektoniczny tworzony jest z uwzględnieniem ogólno przyjętych zasad projektowych oraz przepisów technicznych ale bez rozpatrzenia indywidualnych potrzeb Inwestora, bez uwzględnienia wymiarów działki, ukształtowania terenu, bez uwzględniania stron świata i warunków podłączenia mediów do budynku oraz bez uwzględniania miejscowych przepisów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też projekt typowy przed jego realizacją wymaga odpowiedniej adaptacji, czyli przystosowania do warunków miejscowych oraz wprowadzenia niezbędnych zmian zgodnie z oczekiwaniami Inwestorów. W tym celu konieczne jest wybranie profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonego architekta, który naniesie niezbędne zmiany oraz wykona projekt zagospodarowania działki.

Adaptacja projektów typowych zlokalizowana we Wrocławiu i w Oławie

Wprowadzanie niezbędnych i koniecznych zmian w projektach architektonicznych jest możliwe bez naruszania ich praw autorskich, niemniej jednak muszą być one wykonywane przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, który będzie dokonywał adaptacji projektu typowego względem konkretnej działki budowlane. Projekty  typowe wymagają dostosowania ich do warunków konkretnej lokalizacji i ten proces nazywany jest właśnie adaptacją projektu typowego. W zakres adaptacji wchodzą niezbędne zmiany jakie należy wprowadzić w bryle budynku ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji warunków zabudowy, umiejscowienie budynku na działce ze względu na jej wymiary, ukształtowanie terenu oraz strony świata i zabudowę sąsiedzką, dostosowanie budynku do możliwości podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, ciepło) i uwzględnienie połączenia działki z drogą publiczną. W rezultacie Inwestor otrzymuje projekt typowy spełniający jego potrzeby oraz dostosowany do warunków miejscowych oraz projekt zagospodarowania działki, który pokazuje umiejscowienie budynku, kształt terenów utwardzonych i biologicznie czynnych, miejsce podłączenia do infrastruktury technicznej i sposób połączenia działki z drogą. W przypadku projektów budynków usługowych lub wielorodzinnych w ramach adaptacji architekt uczestniczy przy uzgadnianiu projektu przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych i rzeczoznawcę ds. sanitarnych.

Sprawdź naszą dedykowaną ofertę 

Adaptacja projektów typowych na terenie Wrocławia i Oławy to nie jedynie obowiązująca formalność, to konieczność wprowadzenia niezbędnych dla obiektu zmian również w zakresie konstrukcji i instalacji. To szereg działań polegających na dopasowaniu projektu do konkretnej działki oraz budynku do indywidualnych wymagań Inwestora. Proponujemy profesjonalne adaptowanie projektów typowych zgodnie z oczekiwaniami naszych zleceniodawców. Dzięki temu uzyskacie Państwo idealnie dopasowany projekt do swoich wymagań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą adaptacji projektów typowych pod indywidualne potrzeby klienta.