Pozwolenie na budowę oraz zakończenie budowy – Wrocław, Oława

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem budowy domu, a przeraża Cię ogrom formalności do załatwienia jeszcze przed jej rozpoczęciem, nie musisz rezygnować ze swoich planów. Pracownia architektoniczna, tworzona przez zespół doświadczonych specjalistów jest miejscem, w którym uzyskasz potrzebne wsparcie.

Również na etapie zakończenia budowy wspieramy Inwestorów przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, uczestniczymy w kontroli budynku i pozyskujemy w urzędzie potwierdzenia zakończenia budowy (uzyskać decyzję pozwolenie na użytkowanie budynku lub zaświadczenie o zakończeniu budowy).

Pozwolenie na budowę, by móc rozpocząć realizację marzeń

Pracownia architektoniczna oferuje usługi doradcze oraz wykonanie niezbędnych zadań w celu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę. Decydując się na usługi pracowników pracowni, nie musisz tracić czasu na zgromadzenie wiedzy, dotyczącej niezbędnych formalności do uzyskania pozwolenia na budowę. Pracownicy pracowni architektonicznej zajmują się gromadzeniem niezbędnych dokumentów, pozwoleń oraz składaniem wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami. W imieniu Inwestora złożymy wniosek o pozwolenia na budowę i w jego imieniu odbierzemy dokumenty z urzędu.

Pracownia projektowa działa również online uzyskując pozwolenia na budowę dla Inwestorów, którzy obecnie przebywają poza granicami Polski. Możemy komunikować się poprzez łącza internetowe i telefoniczne.

Zakończenie budowy – niezbędne formalności

Po zakończeniu budowy budynek nie może być użytkowany bez uzyskania niezbędnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Miejscowy oddział tej jednostki wymaga dostarczenia szeregu dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanej inwestycji oraz zgodność z projektem budowlanym. W zakresie formalności, związanych z zakończeniem budowy oraz zgłoszeniem tego faktu do PINB pomagają pracownicy pracowni architektonicznej dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zajmowaniu się budową oraz związanymi z nią formalnościami Aby dopełnić formalności, niezbędnych do zakończenia budowy niezbędne będzie przedstawienie oryginału dziennika budowy oraz szeregu zaświadczeń i opinii specjalistycznych, dotyczących prawidłowości wykonania instalacji elektrycznych i gazowych, opinię kominiarską, protokoły odbioru przyłącza elektrycznego, gazowego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz map powykonawczych. Jeżeli Inwestor chce szybko i bezproblemowo zakończyć budowę, to zapraszamy do biura w Oławie i we Wrocławiu, działamy rzetelnie i terminowo.