Kierownik budowy – Wrocław, Oława

Do obowiązków kierownika budowy należy właściwe zorganizowanie budowy, a właściwie całego procesu budowlanego: planowania, kierowania, organizacji i nadzoru nad podległymi pracownikami. Nasi kierownicy budowy dotrzymują harmonogramów, co wynika nie tylko z ich umiejętności technicznych, ale też  z  ich zdolności menadżerskich pozwalających im na umiejętne gospodarowanie zasobami materialnymi budowy, jak i efektywne kierowanie grupą ludzi, którzy wykonują roboty budowlane.

 

Kierownik budowy z ETKA-PROJEKT

Nasz kierownik budowy spełnia wszystkie wymogi Prawa Budowlanego, ma uprawnienia budowlane (tzw. wykonawcze) bez ograniczeń, czyli może prowadzić budowy wszelkich obiektów, od domów jednorodzinnych poprzez skomplikowane budynki wielorodzinne i przemysłowe. Kierownik budowy należy do Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych i posiada ubezpieczenie zawodowe.

W przypadku, gdy inwestycja nie wymaga ustanowienia inspektora nadzoru, to kierownik budowy dba o przebieg budowy z ramienia Inwestora i reprezentuje go przed wykonawcą robót budowlanych. Nasz kierownik budowy rzetelnie wykonuje wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich Ustawa Prawo Budowlane.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Inwestorów kierownik budowy może reprezentować Inwestora przed organami nadzoru budowlanego i w jego imieniu zakończyć budowę w urzędzie (uzyskać decyzję pozwolenie na użytkowanie budynku lub zaświadczenie o zakończeniu budowy).